Przebudowa i rozbudowa układu drogowo-torowego w al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do projektowanej pętli tramwajowej „Pomorzany” wraz z przebudową ul. Smolańskiej na długości projektowanej pętli tramwajowej w Szczecinie

Inwestycja zlokalizowana jest w południowej części miasta Szczecin na terenie dzielnicy Pomorzany. Obszar inwestycji obejmuje al. Powstańców Wielkopolskich od skrzyżowania z al. Piastów i ul. Mieszka I do skrzyżowania z ul. Budziszyńską oraz ul. Smolańską.

 

Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego obejmował między innymi:

-         Przebudowę torowiska tramwajowego w al. Powstańców Wielkopolskich

-         Przebudowę jezdni w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Budziszyńskiej oraz 

ul. Budziszyńskiej

-         Przebudowę i budowę chodników

-         Przebudowę i budowie sieci gazowej

-         Przebudowę sieci wodociągowej

-         Budowę oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej

-         Przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

-         Przebudowę i zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych

-         Przebudowę sieci ciepłowniczej

-         Przebudowę sieci oświetlenia ulicznego

-         Przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej

-         Przebudowę i budowę sieci sygnalizacji świetlnej

-         Przebudowę infrastruktury sterowania i ogrzewania zwrotnic

-         Remont wiaduktów w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich

Podziel się na:
  • Facebook
  • Dodaj do ulubionych
  • MySpace
  • Twitter