Budowa ul.Nowotargowej na odcinku od ul.Tuwima do skrzyżowania z al.Piłsudskiego, przebudowa ul.Targowej na odc. od rejonu EC1 do włączenia w ul.Nowotargową oraz przebudowa ul.Tuwima na odc. od ul.Targowej do ul.Nowotargowej w Łodzi

Nowotargowa

Projekt obejmował budowę nowego odcinka ulicy oraz przebudowę ulic w ścisłym centrum Miasta , budowę i przebudowę  jezdni, chodników, peronów autobusowych, ścieżek rowerowych, sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci ciepłowniczej, sieci teletechnicznych, sieci elektroenergetyczny oraz budowę kanału technologicznego , a także rozbiórkę budynków i budowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia. [...]

Czytaj więcej

Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna w Węźle Wyszyńskiego w Szczecinie

PROGREG Wyszyńskiego w Szczecinie

Projekt obejmował przebudowę torowiska tramwajowego, peronów tramwajowych i autobusowych, sieci trakcyjnej, jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, sygnalizacji świetlnych, oświetlenia, kanalizacji w ciągu ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Sołtysiej do skrzyżowania z ul. Nabrzeże Wieleckie w Szczecinie. Główne założenia przebudowywanego odcinka ul. Wyszyńskiego zakładały usytuowanie przystanków tramwajowych za skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną w celu zwiększenia płynności [...]

Czytaj więcej

Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na Placu Szarych Szeregów w Szczecinie

PRZEBUDOWA TOROWISKA WRAZ Z SIECIĄ TRAKCYJNĄ NA PLACU SZARYCH SZEREGÓW W SZCZECINIE

Projekt obejmował przebudowę torowiska tramwajowego, peronów tramwajowych, sieci trakcyjnej, jezdni, chodników, sygnalizacji świetlnych, oświetlenia, kanalizacji na Placu Szarych Szeregów, al. Marszałka Piłsudskiego Dla przebudowywanego układu torowo – drogowego na Al. Marszałka Piłsudskiego na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Odrodzenia założono usytuowanie przystanków tramwajowych miedzy skrzyżowaniami w celu zminimalizowania zbędnych zatrzymań tramwaju , co [...]

Czytaj więcej

Projekt przebudowy tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. 18 Stycznia) do Al. Solidarności

DSC05097

Projekt obejmował następujące zadania: – „Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. 18 Stycznia) do Al. Solidarności poprawiająca dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku”. Celem zadania 1 było polepszenie stanu technicznego fragmentu tzw. linii średnicowej. Nawierzchnia linii tramwajowej została przewidziana jako niekonwencjonalna [...]

Czytaj więcej

Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

warminska0001

Przedmiotem projektu było „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie’ ’jako poprawa funkcjonowania transportu publicznego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta i przyległych obszarów.

Czytaj więcej

Projekt przebudowy ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza w Gdańsku

Gdańsk ul. Siennicka

Projekt obejmował przebudowę torowiska tramwajowego wraz z pętlą tramwajowa, peronów tramwajowo-autobusowych, sieci trakcyjnej, jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, sygnalizacji świetlnych, oświetlenia, kanalizacji oraz remont mostu Siennickiego. Przebudową objęty by odcinek o długości ponad 2km ulic Siennickiej i Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego. Długość przebudowywanej trasy: ponad 2 km Inwestor: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z [...]

Czytaj więcej

Przebudowa skrzyżowania ul. Dubois z ul. Drobnera we Wrocławiu

WD1

Projekt obejmował przebudowę jezdni, chodników, budowę pasów autobusowo – tramwajowych wraz z przystankami w środku ulic Dubois i Drobnera we Wrocławiu. Projekt: 2012r.  

Czytaj więcej

Przebudowa ulicy Pułaskiego we Wrocławiu

IMG_2029

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Pułaskiego we Wrocławiu wraz z remontem jezdni i chodników, odcinek od ul. Traugutta do ul. Małachowskiego. Inwestor: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Realizacja: 2011r.

Czytaj więcej

Przebudowa i rozbudowa ulicy Tuwima w Łodzi

Tu1

Dla Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi firma wykonała wielobranżowy projekt na przebudowę i rozbudowę ulicy Tuwima na odcinku od ul. Targowej do ul. Kopcińskiego oraz rozbudowę ul. Wierzbowej na odcinku od projektowanej ul. Węglowej do ul. Tuwima. Projekt: 2012r.

Czytaj więcej

Przebudowa torów tramwajowych w ciągu ulic Przybyszewskiego – Puskina w Łodzi

102_8259

Opracowanie dkokumentacji projektowej na wykonanie: Przebudowy torów tramwajowych w ciągu ulic Przybyszewskiego – Puszkina na odcinku od al. Marszałka Rydza Śmigłego do ul. Rokocińskiej w Łodzi. Projekt: 2011r.

Czytaj więcej