Projekt przebudowy tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. 18 Stycznia) do Al. Solidarności

Projekt obejmował następujące zadania:
- „Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. 18 Stycznia) do Al. Solidarności poprawiająca dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku”. Celem zadania 1 było polepszenie stanu technicznego fragmentu tzw. linii średnicowej. Nawierzchnia linii tramwajowej została przewidziana jako niekonwencjonalna bezpodsypkowa.
- „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z Koleją Metropolitalną BiT-City”.

W ramach zadania 6 firma PROGREG Sp. z o.o. zaprojektowała  węzeł przesiadkowy, remont nawierzchni Pl. 18 Stycznia, przebudowę ul. Skrzyńskiego oraz budowę kładki nad ul. Traugutta.
Projektowany odcinek linii tramwajowej komunikuje dwa bieguny miasta: Bielany z osiedlem na Skarpie. W rozwiązaniach sytuacyjnych torowisko biegnie w osi ulic Wały Gen. Sikorskiego, Leona Szumana, Plac Św. Katarzyny, Warszawskiej oraz Traugutta. Długość projektowanego torowiska wyniosła 2660 m toru pojedynczego.
W celu eliminacji drgań i emisji hałasu przewidziano niekonwencjonalną konstrukcję torowiska tramwajowego w dwóch nowoczesnych technologiach:
- szyny w otulinie z systemowych wkładek gumowych;
- w tzw. podlewie ciągłym w rejonie węzłów rozjazdów na skrzyżowaniu ulic Wały Gen. Sikorskiego i Uniwersyteckiej;
zapewniających tym trwałość, komfort podróżowania i wysoką estetykę wykonania.
Tor klasyczny na tłuczniu przewidziano jedynie w części ul. R. Traugutta oraz ul. L. Waryńskiego.

W ramach projektu wykonano:
- modernizacje sieci trakcyjnej na odcinku od Pl. Teatralnego do mostu kolejowego im. Ernesta Malinowskiego wraz z wymianą słupów na trakcyjno – oświetleniowe;
- wymianę nawierzchni dróg i chodników oraz przebudowa sieci podziemnych;
- odnowienie nawierzchni Placu 18 Stycznia;
- budowę przystanku wiedeńskiego na Pl. Św. Katarzyny ułatwiającego pasażerom wsiadanie do tramwajów;
- węzeł przesiadkowy przy dworcu Toruń Miasto, kładki dla pieszych nad ul. Traugutta oraz wind dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się;
- ul. Gen. Skrzyńskiego wraz z parkingami, chodnikami i ścieżką rowerową, która połączyła pl. Pokoju Toruńskiego z pl. 18 Stycznia.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Dodaj do ulubionych
  • MySpace
  • Twitter