Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

Przedmiotem projektu było „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie’ ’jako poprawa funkcjonowania transportu publicznego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta i przyległych obszarów.

Firma Progreg w ramach projektu została zobowiązana do przedstawienia rozwiązań mających na celu uzyskanie korzyści dla jakości , obniżenia kosztów i poprawy walorów użytkowych wznoszonych obiektów z zastosowaniem najnowszych technologii stosowanych w dziedzinie transportu tramwajowego.

Trasa linii tramwajowej została zaprojektowana jako podstawowy system zintegrowanego transportu publicznego w Olsztynie przecinającego miasto z południa na północ przez środek aglomeracji miejskiej ,  mająca na celu znaczące przejęcie potoku ruchu ludności miasta. Zaprojektowane rozwiązanie zakłada funkcjonowanie w Olsztynie tramwajów dwukierunkowych , nie wymagających budowy tradycyjnych pętli nawrotowych , a jedynie krańcówek z torami postojowymi i odstawczymi zapewniającymi możliwość odbywania przez tramwaje postojów wyrównawczych oraz postojów niezbędnych na zmianę kierunku jazdy. Dla całej trasy założono usytuowanie przystanków za skrzyżowaniami z sygnalizacja świetlną,  w celu zminimalizowania zbędnych zatrzymań tramwaju , co z kolei  ma przełożenie  na zwiększenie płynności ruchu , zmniejszenie czasu przejazdu i oszczędność w zużyciu energii elektrycznej. Zastosowano w projekcie także metody sterowania ruchem  w ruchu tramwajowym. Założenia projektu zakładały że główna nitka tramwajowa połączy osiedle Jaroty z Dworcem Głównym Olsztyn. Tramwaj będzie poprowadzony kolejno przez ulice Witosa, Płoskiego i al. Sikorskiego. Wejdzie w obecnie budowaną ulicę Obiegowa , Żołnierską i ul. Kościuszki. Od ulicy Sikorskiego tramwaj pojedzie także w stronę Kortowa. Kolejna odnoga została poprowadzona przez Centrum Olsztyna , al. Piłsudskiego do Wysokiej Bramy. Linia tramwajowa w sumie będzie liczyła 11,5 km.

Torowiska tramwaju będą wbudowane w jezdnie jedynie w ulicach Żołnierskiej , Kościuszki i 11 listopada oraz na przecięciach z ulicami .Pozostałe ulice – torowiska w pasach wydzielonych.

Projekt przewiduje zaprojektowanie nowej sieci infrastruktury tramwajowej , usytuowania przystanków , stacji prostownikowych , zmiany układu drogowego w rejonie lokalizacji linii tramwajowej i przystanków, usytuowanie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej i oświetlenia , wykonanie osadników i studzienek chłonnych dla odwodnienia torów.

Konieczne było także rozwiązanie rozjazdów i skrzyżowań dla zapewnienia bezpiecznego, komfortowego i płynnego przejazdu nowego niskopodłogowego taboru tramwajowego. Projekt torowiska wykonano w oparciu o nowoczesne parametry techniczne i technologiczne gwarantujące trwałość, stabilność , bezpieczeństwo , ograniczenie hałasu i wibracji oraz komfort podróżowania przy założeniu prędkości max. tramwaju 70 km/h.

Jak na polskie warunki zgodnie z umową i późniejszymi uzgodnieniami z Urzędem Miasta Olsztyna projekt powstał w tempie ekspresowym – 180 dni.

 

Zgodnie z dokumentacją przygotowaną przez Firmę Progreg  projekty przewidują następujące przykładowe zakresy prac budowlano – montażowe:

- roboty ziemne – wykopy ok. 280 tyś m3,

- układanie szyn – 19 842 metrów toru pojedynczego,

- przebudowę kanalizacji deszczowej – 15 268 m,

- przebudowę kanalizacji sanitarnej – 5 677 m,

- postawienie 490 szt. słupów trakcyjnych,

- postawienie 489 szt. słupów oświetleniowych,

- przebudowę sieci gazowej – 5 365 m,

- przebudowę sieci wodociągowej – 8420 m,

- przebudowę sieci ciepłowniczej – 3532 m,

- budowę budynków podstacji trakcyjnych – 2

- budowę budynków socjalnych – 4,

- budowę dyspozytorni,

- przebudowę sygnalizacji świetlnej na 18 skrzyżowaniach,

- budowę nowych sygnalizacji świetlnych na 10 skrzyżowaniach.

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Dodaj do ulubionych
  • MySpace
  • Twitter